Assertiviteitstraining

Assertiviteits en weerbaarheidstraining

Dit doen we door vele oefenvormen van reele situaties

 • eerst wordt de situatie uitgebeeld, en zoeken we naar herkenning
 • vervolgens wordt de situatie besproken en zoeken we naar oplossingen
 • daarna gaan we kijken of we het zelf ook in de praktijk kunnen brengen
 • en we gaan de oefening evalueren, waarom is het wel/niet gelukt en wat nog te verbeteren

Assertiviteitstraining

Maar al te vaak wordt er over ons heen gelopen, simpelweg

 • omdat we de weg van de minste weerstand zijn
 • omdat we niet laten horen dat we ergens niet mee ens zijn
 • omdat we niet durven zeggen dat er meer aan de hand is
 • omdat we dus onvoldoende opkomen voor ons eigen belang en die van ons naasten

Bij assertiviteitstraining leer je dus:

 • durven opkomen voor jezelf als je een andere mening hebt
 • durven opkomen voor jezelf als je er niet mee eens bent
 • durven opkomen voor jezelf als je weer gepasseerd wordt
 • durven opkomen voor jezelf als je weer gepest wordt

Weerbaarheidstraining

Je uitstraling en reactie geeft vaak aan of iemand gepest gaat worden of niet

 • iemand die zeker is van zichzelf en dat uitstraalt wordt minder gepest
 • iemand die onzekerheid en angst uitstraalt wordt eerder gepest
 • maar we pesten ook om simpelweg zelf niet gepest te worden en zo stoer gevonden worden
 • persoonlijke uitstraling en groepsbelang zijn daarbij belangrijke factoren

Met weerbaarheidstraining leer je om stevig in je schoenen te staan

 • verbaal (wat je zegt en hoe je het zegt)
 • non-verbaal (mimiek en lichaamshouding)
 • fysiek (je hoeft je niet te laten wegduwen)
 • dat je hulp kan en mag vragen

Belangrijk bij dit alles is dat je een duidelijk en consequent signaal geeft

 • dat je iets niet (meer) wil
 • dat het afgelopen moet zijn
 • dat het gedrag van de ander niet leuk is
 • dat je niet meer met je laat sollen