Schoolsport Kennismakingslessen

Sandokan doet mee met de Schoolsport Kennismakingslessen

https://www.schoolsportbest.nl/

Deze zijn 2 keer per jaar en gedurende 6 weken:

  • Voorjaar ~wk10 - wk16
  • Najaar ~wk40 - wk46

De kinderen van de basisscholen in Best krijgen in de klas een uitnodiging om 6 weken lang een sport te beoefenen voor slechts 4 Euro.

Afhankelijk van het aantal verwachte deelnemers, zijn deze lessen

  • Geïntegreerd in bestaande groepslessen
  • Wordt er nieuwe groep gestart, welke na de 6 weken door gaat of alsnog geïntegreerd wordt in een bestaande groepsles

Na de 6 kennismakingsweken

  • De deelnemers krijgen een diploma
  • De deelnemers krijgen een uitnodiging van Sandokan om lid te worden
  • De deelnemers maken een keuze of verder gaan bij de sport of niet