Contributie

De contributie bij Sandokan is leedtijdsgebonden en niet afhankelijk van hoe vaak je komt trainen. De kwartaalcontributie is als volgt opgebouwd:

  • € 45,- voor kleuters
  • € 55,- voor jeugd
  • € 65,- voor (jong-)volwassenen

De contributie wordt door middel van automatische incasso geïncasseerd. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u de contributie overmaken op rekening NL77 RABO 0177041323 t.n.v. Sandokan. Vermeld u daarbij de naam van de judoka en de betreffende periode.